Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

WNV

Wechsler Nonverbal Scale of Ability

David Wechsler & Jack A. Naglieri

Type test: Ikke-verbal test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom
Språkversjon: Norsk oversettelse, 2008
Aldersintervall: 4–21 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 15–45 minutter, avhengig av aldersversjon og deltest-oppsettet
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV™) er en Wechsler-test som er beregnet på rask og ikke-verbal vurdering av generelle kognitive evner hos barn og ungdom i alderen 4:0–21:11 år. WNV™ er utviklet for psykologer som har behov for en enkel, ikke-verbal evnetest ved utredning av for eksempel barn/ungdommer med nedsatt hørsel, språkforstyrrelser eller bakgrunn fra et annet språk og en annen kultur.

WNV™ omfatter seks deltester: Matriser, Gjenkjenning, Spatialt minnespenn, Koding, Puslespill og Tegneserier. Deltestene måler forskjellige, men beslektede aspekter av kognitive evner, med hovedvekt på ”fluid reasoning”, det vil si evnen til å håndtere abstraksjoner, regler, generaliseringer og logiske relasjoner. Samtlige deltester kan administreres helt uten muntlige instruksjoner og krever ingen verbale svar. Deltestene er inndelt i to aldersintervaller; 4–7 år og 8–21 år, og det er mulig å administrere to eller fire deltester i begge aldersintervallene. Når to deltester administreres, genererer WNV™ IQ-skårer for hele skalaen for hver aldersversjon. Administrering av fire deltester muliggjør i tillegg diskrepansanalyser.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WNV™ består av en oversettelse av administreringsmanual, protokoll og svarhefte. For øvrig består den av det amerikanske originalmateriellet. Samtlige data er amerikanske.

 

For å øke forståelsen for hva en evnetest er og hvorfor man skal gjennomføre en, finnes det informasjonsmaterialet på 20 ulike språk. Tekstene gir en kortfattet beskrivelse av hva en evnetest er, hensikten med en slik test samt hvordan den administreres. Informasjonen er formulert til den som skal testes, men skal være hensiktsmessig til foreldre og omsorgspersonen dersom det er et barn som skal testes. 

Tilgjengelighet: På lager

Bestill WNV

210910
WNV Komplett
Manual (norsk), Technical and Interpretive Manual, Stimulusbok, Skårenøkler, Protokoll (norsk), 25 stk.*, Svarhefte (norsk), 25 stk.*, Testmateriell, Veske

Pris 13 910 NOK

210930
WNV Manual

Pris 1 775 NOK

210920
WNV Protokoll, 25 stk.*

Pris 910 NOK

210921
WNV Svarhefte, 25 stk.*

Pris 655 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell