Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Produkter

Utvikling og kognitive evner

I denne kategorien finnes tester som brukes til alt fra allsidig vurdering av små barns generelle utvikling, til tester som gir et helhetlig mål på generelt evnenivå hos voksne. I denne kategorien finnes de fleste Wechslerskalaene for vurdering av kognitive funksjoner.

Nevropsykologi

I denne kategorien finnes tester som brukes ved utredninger av ulike typer nevropsykologiske problemstillinger, deriblant tester for vurdering av ADHD-problematikk hos barn og voksne. Her finnes også Wechsler Memory Scale-III.

Arbeidsminnetrening

Hukommelsen består av ulike deler, og én av dem er arbeidsminnet. Arbeidsminnet kan beskrives som evnen til å holde på aktuell informasjon i hukommelsen under en kort tid og å kunne bearbeide denne informasjonen mens man utfører mentale oppgaver. Arbeidsminnet er i stor grad synonymt med evnen til å kontrollere konsentrasjonen. I hverdagen bruker vi arbeidsminnet til å huske instruksjoner om hva som er det neste vi skal gjøre, og hva vi skal gjøre akkurat nå. Videre brukes det til å løse problemer og til å kontrollere oppmerksomheten – altså huske hva vi skal konsentrere oss om. Vi husker informasjon en kort stund ved å konsentrere oss om den, og hvis konsentrasjonen blir forstyrret, forsvinner informasjonen.

Psykisk symptombelastning

I denne kategorien finnes tester som er ment å identifisere, måle og differensiere ulike former for psykiske plager og symptomer både hos barn og voksne.

Språk og motorikk

I denne kategorien finnes tester for vurdering av språkferdigheter og språkforstyrrelser, i tillegg til vurdering av motoriske funksjoner og motoriske problemer hos barn og voksne.

Arbeidspsykologi

Øvrig