Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

WASI

Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence

David Wechsler, 1999

Type test: Test for vurdering av generelle kognitive evner
Språkversjon: Norsk versjon, 2007
Aldersintervall: 6–89 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 30 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO

OBS: Testen har utgått fra vårt sortiment, og man kan derfor kun bestille forbruksmateriell.

Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence, WASI, er velegnet som et kort og pålitelig instrument for kartlegging av kognitivt evnenivå for aldersgruppen 6–89 år. WASI består av fire deltester; to fra verbaldelen og to fra utføringsdelen. Resultatet presenteres som Verbal-IQ, Utførings-IQ og Fullskala-IQ. De fire deltestene er Ordforståelse, Likheter, Terningmønster og Matriser, og ligner på deltestene med samme navn i WISC-III og WAIS-III. Ordforståelse består av 42 oppgaver, hvor de fire første er bildeoppgaver. Oppgavene 5–42 presenteres både muntlig og skriftlig på en separat Ordliste. Terningmønster består av 13 oppgaver, samtlige gjengitt som todimensjonale modeller i Stimulusboken. Likheter består av 26 oppgaver, hvor de fire første presenteres som bildeoppgaver. Resterende 22 oppgaver presenteres verbalt for testpersonen. Matriser består av 35 oppgaver. Testpersonen skal fullføre et mønster av forskjellige geometriske figurer gjennom å velge korrekt manglende matrise blant svaralternativene.

Norsk tilpasning

Norsk tilpasning av de verbale deltestene, samt norsk protokoll. I det norske manualsupplementet presenteres data om den norske versjonens psykometriske egenskaper. I manualsupplementet refereres det til en stor mengde norske studier der WASI er blitt brukt.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill WASI

210620
WASI Protokoll (norsk), 25 stk.*

Pris 1 060 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell