Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Movement ABC-2

Movement Assessment Battery for Children - Second edition

Sheila E. Henderson, David A. Sugden og Anna L. Barnett, 2007

Type test: Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå
Språkversjon: Norsk/engelsk versjon, 2010
Aldersintervall: 3 år–16 år og 11 måneder (sjekklisten 5 år–12 år)
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 20–40 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Spesialpedagog

Movement ABC-2 er den reviderte versjonen av denne klassiske bevegelsestesten for å identifisere og vurdere problemer i barns motoriske utvikling.

Aldersspennet er utvidet og strekker seg nå fra tre til 16 år, fordelt på tre aldersintervaller: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år. I likhet med den tidligere versjonen omfatter hvert aldersintervall de tre seksjonene Håndfunksjon, Ballferdigheter samt Statisk og dynamisk balanse, som måles med til sammen åtte oppgaver.

Movement ABC-2 genererer flere tolkningsmuligheter enn forgjengeren. Barnets prestasjoner kan nå sammenlignes med jevnaldredes på tre nivåer: ut fra resultatet på enkeltoppgaver, for hver av de tre seksjonene og for den samlede poengsummen. Den samlede poengsummen vurderes i forhold til et ”trafikklyssystem” som indikerer graden av motoriske vansker. I tilegg til testdelen finnes det akkurat som før en sjekkliste som kan brukes av foreldre, lærere og andre til vurdering av barnets motoriske funksjoner i hverdagen.

En nyhet i Movement ABC-2 er intervensjonsmanualen "Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties”, der resultater fra en vurdering med MABC-2 kobles til forskjellige tiltak for å lære og øve opp spesifikke motoriske ferdigheter.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av Movement ABC-2 består av en oversettelse av de tre testprotokollene, sjekklisten og instruksene til sjekklisten. Dessuten finnes det en kortfattet norsk introduksjon til testen. Alle dataene er britiske.

Nedlastninger

Tilgjengelighet: På lager

Bestill Movement ABC-2

260510
Movement ABC-2 Komplett
Examiner´s Manual, Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties, Introduksjon til den norske versjonen av Movement ABC-2, Testprotokoll aldersintervall 1–3, 3 x 25 stk.*, Instruksjoner til sjekklisten, 5 stk, Sjekkliste, 25 stk*, Testmateriell, Veske

Pris 14 275 NOK

260520
Movement ABC-2 Testprotokoll aldersintervall 1 (3-6 år), 25 stk.*

Pris 815 NOK

260521
Movement ABC-2 Testprotokoll aldersintervall 2 (7-10 år), 25 stk.*

Pris 815 NOK

260522
Movement ABC-2 Testprotokoll aldersintervall 3 (11-16 år), 25 stk.*

Pris 815 NOK

260523
Movement ABC-2 Sjekkliste, 25 stk.*

Pris 395 NOK

260560
Movement ABC-2 Instruksjoner til sjekklisten, 5 stk.

Pris 325 NOK

260561
Introduksjon til den norske versjonen av Movement ABC-2

Pris 75 NOK

160530
Movement ABC-2 Svensk Manualsupplement

Pris 1 555 NOK

160561
Movement ABC-2 Gul plastteip, 1 rull, 25 mm x 20

Pris 75 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell