Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

D-KEFS

Delis–Kaplan Executive Function System

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

Type test: Test for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og voksne
Språkversjon: Norsk versjon, 2005
Aldersintervall: 8–89 år (D-KEFS Ordtak 16–89 år)
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: Varierende, samtlige tester tar ca 90 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

Delis-Kaplan Executive Function System – D-KEFS er en testsamling som har til formål å måle eksekutive funksjoner hos barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle problemer med kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, grad av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkningen, med mer. D-KEFS består av ni frittstående tester. Hvilke tester som velges avhenger av aktuell problemstilling. Deltestene er:

• D-KEFS Trail Making Test – måler kognitiv fleksibilitet i en visuomotorisk oppgave
• D-KEFS Verbal flyt – måler evnen til verbal produksjon/verbal flyt
• D-KEFS Mønsterflyt – måler evnen til spatial produksjon/mønsterflyt
• D-KEFS Color-Word Interference Test – måler evnen til verbal inhibering
• D-KEFS Sortering – måler evnen til problemløsning, verbal og spatial begrepsdannelse samt kognitiv fleksibilitet
• D-KEFS Tjue spørsmål – måler evnen til hypotesetesting og abstrakt tenkning
• D-KEFS Begrepsforståelse – måler slutningsevne, hypotesetesting og kognitiv fleksibilitet
• D-KEFS Tårnet – måler evnen til trinnvis resonnering og planlegging samt impulsivitet
• D-KEFS Ordtak – måler evnen til å tenke metaforisk og abstrakt

Samtlige ni tester skåres i overensstemmelse med manualens retningslinjer. Dessuten gis retningslinjer for hvordan de ulike typene prosessmål skal vurderes. Gjennom resultatet på D-KEFS kan man vurdere både eksekutive nøkkelfunksjoner og hvilke nevrokognitive komponenter som har bidratt til et svakt resultat. Dette forenkler planleggingen av en rehabiliteringsplan, med spesifikt utgangspunkt i eksekutive styrker og svakheter.

Det norske manualsupplementet beskriver hver enkelt test og måleområdene og gir retningslinjer for administrering og skåring. Informasjon om tolkning er å finne i den amerikanske D-KEFS Examiner´s Manual. Alt testmateriell pakkes i en veske.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av testledd. Data fra norske og svenske kliniske studier presenteres. Amerikanske normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett inneholder: Norsk Manualsupplement, Stimulusbok for administrering av Begrepsforståelse, Tårnet og Ordtak, 1 eksemplar hver av artikkelnummer 220020–220084, Examiner’s Manual, Technical Manual, Ett laminert kort til D-KEFS Verbal flyt, Tre laminerte kort till D-KEFS Mønsterflyt, Fire laminerte kort til Colour-Word Interference Test, Tre laminerte kort til Sortering, Ett laminert kort til Tjue spørsmål, Tre kortsett til Sortering, Tårnmodell og fem brikker til Tårnet.

Scoring Assistant

Amerikansk skåringsprogram for effektiv og enkel skåring.
Support: Registrering av programmet og all teknisk support skjer via kontakt med vårt kontor i England. Her finner du kontaktinformasjon og feilsøkingshjelp.
Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Kun 32 bit operativsystem. Enbrukerlisens.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill D-KEFS

220010
D-KEFS Komplett
Se under "Beskrivelse" for informasjon om hva som inngår

Pris 12 945 NOK

720050-2
D-KEFS Scoring Assistant

Pris 4 225 NOK

220030
D-KEFS Norsk Manualsupplement

Pris 1 200 NOK

220031
D-KEFS Stimulusbok for administrering av Begrepsforståelse, Tårnet og Ordtak

Pris 2 630 NOK

220020
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell skanning Svarark, 10 stk.*

Pris 275 NOK

220021
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Tallrekkefølge Svarark, 10 stk.*

Pris 275 NOK

220022
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavrekkefølge Svarark, 10 stk.*

Pris 275 NOK

220023
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Tall- og bokstavveksling Svarark, 10 stk.*

Pris 275 NOK

220024
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk tempo Svarark, 10 stk.*

Pris 275 NOK

220025
D-KEFS Mønsterflyt Svarhefte, 10 stk.*

Pris 275 NOK

220026
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 stk.*

Pris 210 NOK

220027
D-KEFS Verbal flyt Protokoll, 10 stk.*

Pris 210 NOK

220028
D-KEFS Mønsterflyt Protokoll, 10 stk.*

Pris 210 NOK

220029
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 stk.*

Pris 275 NOK

220080
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 stk.*

Pris 380 NOK

220081
D-KEFS Tjue spørsmål Protokoll, 10 stk.*

Pris 280 NOK

220082
D-KEFS Begrepsforståelse Protokoll, 10 stk.*

Pris 320 NOK

220083
D-KEFS Tårnet Protokoll, 10 stk.*

Pris 320 NOK

220084
D-KEFS Ordtak Protokoll, 10 stk.*

Pris 290 NOK

820030-2
D-KEFS Examiner’s Manual

Pris 2 080 NOK

820031-2
D-KEFS Technical Manual

Pris 2 195 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell