Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

RBANS

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status

Christopher Randolph, 1998

Type test: Screeninginstrument for vurdering av kognitive funksjoner
Språkversjon: Norsk versjon, 2013
Aldersintervall: 20–89 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 20–30 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Lege

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status – RBANS (Randolph, 1998) er en kortfattet, individuelt administrert screeningtest for individer i alderen 20–89 år. RBANS måler oppmerksomhet, verbale ferdigheter, visuospatiale ferdigheter samt umiddelbar og utsatt hukommelse. Utviklingen av RBANS er basert på forskning på hvordan man kan måle individuelle nevrokognitive funksjonsområder på en pålitelig, rask og effektiv måte. Testen består av tolv deltester (i tillegg til en valgfri deltest) som det tar 20–30 minutter å administrere. RBANS har skandinaviske normer som ble samlet inn parallelt i Norge, Sverige og Danmark i løpet av høsten 2012 (N = 454).

RBANS kan fylle ulike funksjoner innen flere områder. Testen kan brukes alene, eller som en innledende screening for å vurdere om en mer omfattende nevropsykologisk utredning er nødvendig. Innen helsevesenet er RBANS brukt for å vurdere om det foreligger hukommelsessvikt eller demens, samt ved psykiatriske utredninger og rehabilitering. RBANS finnes også i to parallelle versjoner, noe som muliggjør oppfølgingstesting, for eksempel når man vil følge sykdommens progresjon eller forbedring.

Nedlastninger

Tilgjengelighet: På lager

Bestill RBANS

227310
RBANS Komplett
Manual, Stimulusbok A, Stimulusbok B, Protokoll A, 25 stk.*, Protokoll B, 25 stk.*, Svarhefte A, 25 stk.*, Svarhefte B, 25 stk.*. Coding Scoring Template Record Form A, Coding Scoring Template Record Form B, Veske

Pris 3 910 NOK

227330
RBANS Manual

Pris 1 050 NOK

227320
RBANS Protokoll A, 25 stk.*

Pris 975 NOK

227321
RBANS Protokoll B, 25 stk.*

Pris 975 NOK

227322
RBANS Svarhefte A, 25 stk.*

Pris 670 NOK

227323
RBANS Svarhefte B, 25 stk.*

Pris 670 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell