Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Ravens matriser

John Raven, 1998

Type test: Ikke-verbal evnestest for barn og voksne
Språkversjon: Engelske originalversjoner, protokollblanketter (Classic) på norsk
Aldersintervall: Coloured Progressive Matrices, barn og eldre. Standard Progressive Matrices, 8–65 år. Advanced Progressive Matrices, voksne
Administrering: Gruppe eller individuell
Tidsforbruk: Ikke tidsbegrenset administrering, ca 15–60 minutter. Tidsbegrenset administrering 40 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Sertifisert bruker av evnetester

Ravens matriser er en serie ikke-verbale evnetester ment for bedømmelse av generelle evner. Ravens matriser kan brukes i både kliniske og arbeidspsykologiske sammenhenger og utgjør den internasjonalt anerkjente standarden for ”g-tester”. Ravens matriser måler evnen til å på grunnlag av kjent informasjon kunne foreta en logisk utledning av nye relasjoner og mønstre.

Ravens matriser finnes i tre versjoner, Coloured Progressive Matrices (CPM), Standard Progressive Matrices (SPM) og Advanced Progressive Matrices (APM). CPM er beregnet på yngre barn. SPM kan benyttes på normalpresterende barn og voksne. APM inneholder de vanskeligste oppgavene og brukes med fordel i arbeidspsykologiske utvalgssammenhenger. Hver versjon består av manual, testhefte med oppgaver og svarark. I løpet av senere år er de opprinnelige versjonene av Ravens matriser komplettert med parallelle og utvidede versjoner, for å kunne tilby alternativ når det er grunn til å anta at noen av de opprinnelige matrisene ikke har tilstrekkelig diskrimineringsevne, for eksempel når en person har tatt testen på et tidligere tidspunkt. De opprinnelige versjonene benevnes ”Classic” for å skille dem fra de nye. Coloured Progressive Matrices (CPM) og Standard Progressive Matrices (SPM) har også parallellversjoner som er likeverdige med de opprinnelige med hensyn til antall oppgaver og vanskelighetsgrad. Standard Progressive Matrices (SPM) har også en såkalt ”plussversjon”, som inneholder flere og vanskeligere oppgaver og passer godt for antatt høytpresterende personer som tidligere er testet med SPM. Utviklingen av disse nye versjonene er beskrevet i de respektive manualene. Den teoretiske bakgrunnen beskrives i grunnmanualen til samtlige versjoner, ”General overview”. Normer (hovedsakelig britiske og amerikanske) er å finne i de respektive manualene, samt i Research Supplement 3.

SPM = Standard Progressive Matrices
CPM = Coloured Progressive Matrices
APM = Advanced Progressive Matrices

Tilgjengelighet: På lager

Bestill Ravens matriser

990130-2
Ravens matriser SPM Manual Section 3 (2000)

Pris 1 045 NOK

990160-2
Ravens matriser SPM Classic Testhefte

Pris 535 NOK

290120
Ravens matriser SPM Classic Svarark (no), 25 stk.*

Pris 435 NOK

990120-2
Ravens matriser SPM Parallel Svarark (eng), 10 stk.*

Pris 630 NOK

990121-2
Ravens matriser SPM Plus Svarark (eng), 10 stk.*

Pris 655 NOK

990131-2
Ravens matriser CPM Manual Section 2 (1998)

Pris 1 045 NOK

990163-2
Ravens matriser CPM Classic Testhefte

Pris 535 NOK

290121
Ravens matriser CPM Classic Svarark, (no) 25 stk.*

Pris 435 NOK

990164-2
Ravens matriser CPM Parallel Testhefte

Pris 535 NOK

990122-2
Ravens matriser CPM Parallel Protokollsblankett (eng), 10 stk.*

Pris 630 NOK

990132-2
Ravens matriser APM Manual Section 4 (1998)

Pris 1 045 NOK

990165-2
Ravens matriser APM Testhefte, Set I

Pris 455 NOK

990166-2
Ravens matriser APM Testhefte, Set II

Pris 455 NOK

290122
Ravens matriser APM Svarark (no), 25 stk.*

Pris 435 NOK

990133-2
Ravens matriser Manual Section I. General overview (1995)

Pris 1 045 NOK

990134-2
Raven Manual Research Supplement 3, American norms, Neuropsychological Applications (2000)

Pris 1 045 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell