Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Raven's Educational CPM

Ravens matriser

John Raven

Type test: Ikke-verbal evnetest for barn
Språkversjon: Engelsk originalversjon
Aldersintervall: 4–11 år
Administrering: Gruppe eller individuell
Tidsforbruk: ca 15 minuter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

Raven´s Coloured Progressive Matrices, CPM, ble publisert for første gang I 1947. Etter revideringen som ble gjennomført i 1956, hvor man endret rekkefølgen på en del oppgaver, har det ikke skjedd noen flere endringer av oppgavene. CPM består av totalt 36 oppgaver, hvorav samtlige er i farger. Oppgavene er fordelt på tre ulike serier med 12 oppgaver i hver.

I årene 2006 og 2007 ble det samlet inn data fra et representativt utvalg av britiske barn i alderen 4 år og 0 måneder til 11 år og 11 måneder. Normene er oppdelt i 6-måneders intervaller. Råskårene kan nå konverteres både til skalerte skårer (M = 100, SD = 15) og – som tidligere – til persentiler. Videre har man mulighet til å fastslå aldersekvivalenter.

I den nye manualen til CPM beskrives på en oversiktlig måte historikken til Ravens matriser, og intelligensbegrepet og matrisenes ”måleområde” diskuteres. Manualen inneholder også tydelige retningslinjer for administrering av testen. Videre sammenfattes internasjonal forskning rundt CPM, det britiske standardiseringsarbeidet beskrives i detalj og reliabilitets- og validititetsstudier dokumenteres.

Norsk tilpasning

Engelsk originalversjon.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill Raven's Educational CPM

990135-2
Raven's Educational CPM Manual

Pris 1 955 NOK

990168-2
Raven's Educational CPM Test Booklet, 1 stk.

Pris 725 NOK

990126-2
Raven's Educational CPM Record forms, 25 stk.*

Pris 570 NOK

990170-2
Raven's Educational CPM Scoring Acetate (skåringsnøkkel)

Pris 280 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell