Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

WISC-V

Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition

David Wechsler, 2014

Type test: Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom
Språkversjon: Norsk versjon, 2017
Aldersintervall: 6:0–16:11 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 45 – 80 minutter avhengig av valgte deltester og barnets alder
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Sertifisert bruker av evnetester

WISC-V

Wechlser Intelligence Scale for Children – Fifth Edition er den femte, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av intellektuelle evner hos barn og ungdom i alderen 6:0-16:11 år. WISC-V er vesentlig revidert og oppdatert på bakgrunn av forskning og kliniske erfaringer som er gjort siden lanseringen av den forrige versjonen. Revideringen innebærer at skalaens struktur er endret fra en modell med fire faktorer, til en femfaktormodell. Et antall nye deltester og prosessmål er inkludert for å utvide skalaens kliniske bruksområde. Videre er retningslinjene for administrering og skåring modifisert for å forbedre brukervennligheten samt at stimulusmaterialet er oppdatert. Testtiden er redusert gjennom strengere regler for å avbryte og det trengs færre deltester for å beregne Fullskala-IQ.

Det er mulig å beregne Fullskala-IQ (FSIQ), samt 5 primære og 5 sekundære indekser.

Klikk her for en beskrivelse av hvilke deltester som bidrar til respektive indekser, og hvordan indeksene er strukturert ››

Primære indekser

Verbal forståelsesindeks måler evnen til begrepsdannelse, verbal resonnering og ervervet kunnskap.

Visuospatial indeks måler evnen til visuospatial bearbeiding, analyse av forholdet mellom helhet og deler samt visuomotoriske ferdigheter.

Flytende resonneringsindeks måler flytende intelligens, det vil si evnen til å tenke logisk og abstrakt ut fra ikke-verbale problemløsningsoppgaver.

Arbeidshukommelsesindeks måler evnen til oppmerksomhet, konsentrasjon samt både visuell og auditiv arbeidshukommelse når det gjelder enkel og ukomplisert informasjon.

Prosesseringshastighetsindeks måler evnen til automatisert prosesseringshastighet, oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet samt perseptuell hurtighet når det gjelder enkel og ukomplisert informasjon.

Sekundære indekser

Mengderesonneringsindeks måler evnen til å forstå kvantitative begrep, abstrakt resonnering og arbeidshukommelse.

Auditiv arbeidshukommelsesindeks måler omfang av hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon.

Nonverbal indeks måler problemløsning og prosesseringshastighet ved oppgaver som presenteres ikke-verbalt.

Grunnleggende evneindeks gir, på samme måte som FSIQ, et mål på generelt kognitivt funksjonsnivå, men er mindre påvirket av arbeidshukommelse og prosesseringshastighet.

Basal prosesseringsindeks måle evnen til informasjons bearbeiding og arbeidshukommelseskapasitet basert på enkel og ukomplisert informasjon.

Deltester

WISC-V består av femten deltester, hvorav tre deltester er nye: Figurvekter, Visuelle puslespill, og Bildehukommelse. Deltesten Bildeutfylling og Ordresonnering har utgått fra skalaen.

Klikk her for en beskrivelse av deltestene ››

Klikk her for en beskrivelse av forskjellene mellom WISC-IV og WISC-V ››

WISC-V Technical and Interpretive Manual

Klikk her for en oversikt over den amerikanske tekniske manualen ››

Er du interessert i kurs om tolkning av WISC-V? ››

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WISC-V er resultatet av et skandinavisk samarbeidsprosjekt. Standardiseringsarbeidet og resultatet av de psykometriske analysene beskrives i WISC-V Manual Del 1. Totalt ble 660 barn testet og normene bygger på skandinaviske data. I manualen, presenteres også kliniske studier i to grupper: Barn med lett intellektuell funksjonsnedsettelse og særlig begavede barn.

Resultatene fra en korrelasjonsstudie mellom WISC-IV og WISC-V presenteres også i manualen.

Nedlastninger

Nettbasert skåring på Q-global

WISC-V kan skåres gjennom Pearson Assessments internettbaserte plattform for skåring og automatisk resultatsammenstilling. Testpersondata overføres fra datamaskinen til en kryptert database på en dedikert Pearson server. All data som sendes til eller fra nettapplikasjonen krypteres automatisk.

Hva er Q-global?
Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan skåre tester og generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

Informasjon om datalagring og sikkerhet ››

WISC-V Skåring på Q-global

Råskårene overføres fra protokollen og registreres i skåringsprogrammet. Registrering av råskårer er like enkelt som før, og testresultatene sammenstilles i form av skalerte skårer, indeksskårer, persentiler, diskrepansanalyser og grafer. Det finnes to ulike måter å kjøpe WISC-V skåring via Q-global:

  • WISC-V Skåring – Lisens med ubegrenset tilgang til WISC-V skåring under fem år – énbrukerlisens.
  • WISC-V Skåring – Lisens med ubegrenset tilgang til WISC-V skåring under fem år – lisens for fem brukere. 

Systemkrav for WISC-V Skåring på Q-global ››

Bestille WISC-V Skåring

For å få tilgang til WISC-V skåring på Q-global, bestiller man WISC-V Skåring i nettbutikken nedenfor. Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for skåringsprogrammet som for WISC-V. Videre får brukeren(e) en e-post hvor man kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Til sist logger man inn og får tilgang til skåringen av WISC-V.

Via linken nedenfor kan du laste ned en guide som beskriver Q-global og hvordan man genererer rapporter. Nederst i dokumentet presenteres en eksempelrapport fra WISC-V.

Komme i gang med WISC-V på Q-global ››

Opprette ny bruker og tildele lisens i Q-global ››

Generell guide - Q-global

Tilgjengelighet: På lager

Bestill WISC-V

211410
WISC-V Komplett
Manual Del 1, Manual Del 2, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Protokoll, 25 stk.*, Svarhefte 1 A, 25 stk.*, Svarhefte 1 B, 25 stk.*, Svarhefte 2, 25 stk.*, Skåringsnøkler til deltestene Koding og Symbolleting, Skåringsnøkkel til deltesten Utstrykning, Wechsler Standard Block Design set (Klosser i eske til Terningmønster), Veske

Pris 17 335 NOK

811430-2
WISC-V Technical and Interpretive Manual
Inngår ikke i WISC-V Komplett. Se under Beskrivelse hva den tekniske manualen inneholder.

Pris 2 405 NOK

211430
WISC-V Manual Del 1

Pris 1 735 NOK

211431
WISC-V Manual Del 2

Pris 1 785 NOK

211420
WISC-V Protokoll, 25 stk.*

Pris 940 NOK

111421
WISC-V Svarhefte 1A, 25 stk.*
Koding og Symbolleting 6–7 år.

Pris 795 NOK

111422
WISC-V Svarhefte 1B, 25 stk.*
Koding og Symbolleting 8–16 år.

Pris 795 NOK

111423
WISC-V Svarhefte 2, 25 stk.*
Utstrykning.

Pris 685 NOK

211450
WISC-V Skåring – Lisens for én bruker
Én bruker får ubegrenset tilgang til online skåring av WISC-V i fem år (Q-global). Les mer under fanen Skåringsprogram.

Pris 5 780 NOK

211452
WISC-V Skåring – Lisens for fem brukere
Prisen inkluderer rabatt. Fem brukere får ubegrenset tilgang til online skåring av WISC-V i fem år (Q-global). Les mer under fanen Skåringsprogram.

Pris 26 005 NOK

200010
Q-interactive, årslisens for 1 bruker
Skriv inn antall brukere, 1-9

Pris 1 400 NOK

200011
Q-interactive, årslisens for 1 bruker
Skriv inn antall brukere, 10-29

Pris 1 200 NOK

200012
Q-interactive, årslisens for 1 bruker
Skriv inn antall brukere, 30+

Pris 1 000 NOK

200002
Q-interactive - Forhåndskjøp av opptil 750 deltester
Skriv inn antall deltester

Pris 14 NOK

200003
Q-interactive - Forhåndskjøp av 751–5000 deltester
Skriv inn antall deltester

Pris 12 NOK

200004
Q-interactive - Forhåndskjøp av 5001 eller flere deltester
Skriv inn antall deltester

Pris 10 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell