Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Raven's Educational SPM Plus

Ravens matriser

John Raven

Type test: Ikke-verbal evnetest for barn og ungdom
Språkversjon: Engelsk originalversjon
Aldersintervall: 7–18 år
Administrering: Gruppe eller individuell
Tidsforbruk: ca 45 minuter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

Ravens matriser har vært i bruk i mer enn 70 år. Den første versjonen av SPM (Standard Progressive Matrices) ble publisert allerede i 1938. På midten av 60-tallet ble det utviklet en parallellversjon, SPM Parallell. Det mest omfattende utviklingsarbeidet i forbindelse med ”Raven standard” kulminerte i 1998, da SPM Plus ble publisert (i forbindelse med publiseringen av disse alternative SPM-versjonene, begynte man å kalle den opprinnelige versjonen av SPM for SPM-C, hvor C står for Classic).

Motivet bak utviklingen av denne litt vanskeligere varianten av SPM var hovedsakelig den såkalte Flynn-effekten, som nødvendiggjorde en økning av vanskelighetsgraden for å unnvike takeffekter. Antallet oppgaver i SPM Plus er 60, på samme måte som i SPM-C, og er fordelt på 5 ulike serier med 12 oppgaver i stigende vanskelighetsgrad i hver.

I årene 2006 og 2007 ble det gjennomført en omfattende datainnsamling i Storbritannia med hensikt å skape et stabilt normsett for SPM Plus, basert på et representativt utvalg av britiske barn og unge i alderen 7 år og 0 måneder til 18 år og 11 måneder. Denne normeringen er nå blitt publisert i en ny versjon av SPM, som kalles Raven’s Educational SPM Plus.

I den nye manualen til SPM Plus beskrives på en oversiktlig måte historikken til Ravens matriser, og intelligensbegrepet og matrisenes ”måleområde” diskuteres. Manualen inneholder også tydelige retningslinjer for administrering av testen. Videre sammenfattes internasjonal forskning rundt SPM-C og SPM Plus, det britiske standardiseringsarbeidet beskrives i detalj og reliabilitets- og validititetsstudier dokumenteres.

Normene til SPM Plus er oppdelt i ettårs-intervaller. Råskårene kan nå konverteres både til skalerte skårer (M = 100, SD = 15) og – som tidligere – til persentiler. Videre har man mulighet til å fastslå aldersekvivalenter. Ved hjelp av en regresjonsekvasjon kan resultatet fra SPM-C brukes til å predikere resultatet på SPM Plus og omvendt.

Norsk tilpasning

Engelsk originalversjon.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill Raven's Educational SPM Plus

990136-2
Raven's Educational SPM Plus Manual

Pris 1 955 NOK

990167-2
Raven's Educational SPM Plus Test Booklet, 1 stk.

Pris 725 NOK

990127-2
Raven's Educational SPM Plus Record forms, 25 stk.*

Pris 570 NOK

990171-2
Raven's Educational SPM Plus Scoring Acetate (skåringsnøkkel)

Pris 280 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell