Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

CELF-4

Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth edition

E. Semel, E. H. Wiig, & W. A. Secord, 2003

Type test: Test for vurdering av språkvansker
Språkversjon: Norsk versjon, 2013
Aldersintervall: 5:0–12:11 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 60–90 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Logoped, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO

Språklig samspill inngår i de fleste hverdagsaktiviteter og har en avgjørende betydning for skoleprestasjoner. Eksempler på komponenter som er viktige for muntlige (og skriftlige) språkferdigheter, er språkforståelse, forståelse av grammatiske regler og syntaktisk struktur og språklig produksjon. De 13 deltestene i CELF-4 vurderer disse språklige aspektene i tillegg til verbal korttidshukommelse og arbeidsminne, som kan være en bidragende årsak til språkvansker.

Beskrivelse av de 13 deltestene ››

Resultatene på de 13 deltestene i CELF-4 kan sammenfattes i sju indekser som omhandler følgende språkområder: Grunnleggende språkferdigheter, Reseptivt språk, Ekspressivt språk, Språklig innhold, Språklig struktur, Språklig hukommelse og Arbeidsminne.

Tolkningsprosessen i CELF-4 består av fire nivåer.

Beskrivelse av de fire nivåene ››

I tillegg til deltestene i CELF-4, kan man administrere den pragmatiske profilen til barnets foreldre. Denne profilen, som hører til testen, består av 50 utsagn og har som formål å fange opp barnets språk i ulike kommunikasjonssituasjoner i hverdagen samt andre sider ved språket som ikke er så tydelige eller enkle å fange opp i en standardisert testsituasjon. I forbindelse med utredning av språklige vansker, er det tydelig at for en del barn kan pragmatiske vansker være en betydelig del av språkvansken.

Videre kan man administrere observasjonsskjemaet, som også hører til testen, til barnets lærer e.l.

Observasjonsskjemaet består av 40 utsagn og kan administreres for å innhente informasjon om barnets språk i barnehagen eller på skolen. Det er inndelt i fire områder: Lytte, Snakke, Lese og Skrive.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av CELF-4 er et resultat av et skandinavisk samarbeidsprosjekt som ble startet i begynnelsen av 2010. I løpet av våren 2012 ble 600 skandinaviske barn testet med CELF-4, og 496 foreldre besvarte den pragmatiske profilen. Dataene herfra ligger til grunn for de skandinaviske normene. Utover dette ble det samlet data i fire kliniske grupper: Barn med språkvansker, barn med autismespekterforstyrrelse, barn med ADHD og barn med cochleaimplantat.

Samlet sett gjør CELF-4 det mulig å foreta en fleksibel og bred språkvurdering, samt å vurdere tiltak på bakgrunn av testresultatene.

Kurs i CELF-4

Er du interessert i å gå kurs i CELF-4?

Nedlastninger

For å skåre og sammenstille testresultatene på CELF-4 anbefales det at man bruker skåringsprogrammet.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows og Microsoft Excel.

OBS: Vi har dessverre ingen support på disse programmene, da de er utviklet for tidligere versjoner av excel. Nyere versjoner av excel kan ha vansker med å lese filene.

Før du laster ned skåringsprogrammet, sjekk hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin.

Klikk her for å se hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin ››

CELF-4 Skåringsprogram (for Excel 2007 eller senere) ››

CELF-4 Skåringsprogram (for Excel 2003 eller tidligere) ››

Instruksjoner for registrering av data i skåringsprogrammet ››

Tilgjengelighet: På lager

Bestill CELF-4

270010
CELF-4 Komplett
Manual, Protokoll 5–8 år, 25 stk.*, Protokoll 9–12 år, 25 stk.*, Pragmatisk profil, 2 x 25 stk.*, Observasjonsskjema, 2 x 25 stk.*, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Veske. Legg merke til at skåringsprogrammet er gratis, og kan lastes ned under fliken "Skåringsprogram".

Pris 14 580 NOK

270030
CELF-4 Manual

Pris 2 005 NOK

270020
CELF-4 Protokoll 5-8 år, 25 stk.*

Pris 975 NOK

270021
CELF-4 Protokoll 9-12 år, 25 stk.*

Pris 975 NOK

270022
CELF-4 Pragmatisk profil, 25 stk.*

Pris 695 NOK

270023
CELF-4 Observasjonsskjema, 25 stk.*

Pris 695 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell