Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

WMS-III

Wechsler Memory Scale – Third edition

David Wechsler

Type test: Test for vurdering av innlæring og hukommelse hos voksne
Språkversjon: Norsk, 2008
Aldersintervall: 16–89 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 90–120 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

WMS-III er en test som administreres individuelt for vurdering av innlæring og hukommelse hos personer i alderen 16–89 år.

Testen inneholder 11 deltester; 6 kjernedeltester (kreves for indeksene) og 5 valgfrie. Videre er deltestene organisert i 8 primære indekser: Umiddelbar auditiv hukommelse, Umiddelbar visuell hukommelse, Umiddelbar hukommelse, Utsatt auditiv hukommelse, Utsatt visuell hukommelse, Utsatt auditiv gjenkjenning, Generell hukommelse og Arbeidsminne. Videre har WMS-III fire sammensatte indekser for auditive lærings- og hukommelsesprosesser.

Ved bedømmelse av hvorvidt testresultatene indikerer nedsatte innlærings- og hukommelsesfunksjoner eller ikke, er det viktig å ta hensyn til følgende faktor: WMS-III ble normert i USA sammen med WAIS-III. Av den grunn presenterer den tekniske manualen informasjon om hvor store forskjeller mellom prestasjonen på WAIS-III og WMS-III som kreves for å ha grunnlag for vurdering av om hukommelsen er mer nedsatt enn ventet ut fra et generelt kognitivt nivå. Den tekniske manualen inngår imidlertid ikke lengre i Komplett kit.

I WMS-III er et antall auditive prosessmål relatert til læring, noe som gjør det mulig å foreta en grundigere undersøkelse av de prosesser som ligger bak en målt prestasjon. WMS-III har dermed innslag av det man vanligvis forbinder med begrepet ”process approach”. Kort sagt vil man med utgangspunkt i de tallmessige resultatene kunne foreta en grundigere undersøkelse av de komplekse psykologiske prosesser som er involvert i all atferd og i alle psykologiske funksjoner.

Norsk tilpasning

Utviklingen av WMS-III ble gjennomført parallelt i Norge og Sverige. De innsamlede normalpopulasjonsdataene gir grunnlag for bruk av amerikanske normer. Utprøvningssarbeidet presenteres i den norske manualen.

Nedlastninger

Beskrivelse
Pearson Assessment informerer om at den amerikanske tekniske manualen WAIS-III WMS-III Technical Manual Updated, The Psychological Corporation (2002) har utgått. Den tekniske manualen inngår dermed ikke lengre i WMS-III Komplett (artikkelnummer 210510).

Norsk skåringsprogram for effektiv, korrekt og enkel skåring. Innmatede råskårer på deltestnivå genererer standardiserte skalaskårer, IQ-skårer med konfidensintervall, indeksskårer, percentiler, diskrepansanalyser, grafer med mer. Amerikanske normer. Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Enbrukerlisens.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WMS-III ››

Programfeil (bug) i skåringsprogrammet til WMS-III, versjon 1.0 - les om hva feilen innebærer og hvordan du laster ned en bug-fix.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill WMS-III

210510
WMS-III Komplett
Manual, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Spatial Span Board, Protokoll, 25 stk.*, Svarhefte, 25 stk.*, Veske

Pris 11 305 NOK

210550
WMS-III Skåringsprogram

Pris 5 740 NOK

210530
WMS-III Manual

Pris 1 595 NOK

210520
WMS-III Protokoll, 25 stk.*

Pris 1 035 NOK

210521
WMS-III Svarhefte, 25 stk.*

Pris 585 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell