Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

WAIS-IV NI

WAIS-IV som et nevropsykologisk instrument

Pearson Assessment, 2013

Type test: Test for en utdypende vurdering av kognitive funksjoner
Språkversjon: Norsk versjon, 2013
Aldersintervall: 20–75 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: Fleksibel; avhenger av antall oppgaver som administreres
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

WAIS-IV NI er en prosessorientert test som gjør det mulig å gjennomføre en mer dyptgående analyse av testpersonens kognitive evner. Ved å bruke WAIS-IV NI kan man både få ytterligere kvantitativ og kvalitativ informasjon om hvilke faktorer som kan ha påvirket testpersonens resultat på en deltest eller en indeks i WAIS-IV. Avhengig av problemstillingen og hvilke hypoteser man har, kan testinstrumentet tilpasses hvert enkelt individ.

WAIS-IV NI er ikke en frittstående test, men administreres som et tillegg til WAIS-IV. Det er derfor nødvendig med et testresultat fra WAIS-IV som et grunnlag. WAIS-IV NI kan således ikke erstatte WAIS-IV, men er i stedet en påbygning, med hensikt å fordype og komplettere resultatet på WAIS-IV.

Ettersom kun utvalgte deltester fra WAIS-IV inngikk i normeringen, kan råskårene i WAIS-IV NI konverteres til ulike skalerte skårer – normerte skalerte skårer og estimerte skalerte skårer. Det er også mulig å beregne flere nye prosesskårer som tolkes kvalitativt. Samtlige deltester er modifisert slik at man kan gjennomføre en mer omfattende analyse av individets testresultat. For en mer detaljert beskrivelse av strukturen i WAIS-IV i forhold til WAIS-IV NI, presentasjon av de modifiseringer som er gjennomført og hvilke analyser man kan gjennomføre, kan du laste ned kapittel 1 fra manualen som en pdf.

Last ned kapittel 1 som en pdf ››

Er du interessert i kurs i administrering og tolkning av WAIS-IV NI?

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WAIS-IV NI har skandinaviske normer. Normdatainnsamlingen ble gjennomført under høsten 2012 blant 386 individer i alderen 20:0–74:11 år.

Nedlastninger

Resultatet i WAIS-IV NI kan kun sammenstilles ved hjelp av skåringsprogrammet. Dette kan du laste ned på linken nedenfor, dersom du allerede har skåringsprogrammet til WAIS-IV installert. Hvis du trenger hjelp, kontakt kundeservice..

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows.

Last ned skåringsprogrammet til WAIS-IV NI ››

Last ned programvaremanualen til WAIS-IV NI ››

Tilgjengelighet: På lager

Bestill WAIS-IV NI

211210
WAIS-IV NI Komplett
Manual, Stimulusbok, Protokoll, 25 stk.*, Svarhefte, 25 stk.* Testmateriell, Veske

Pris 8 600 NOK

211230
WAIS-IV NI Manual

Pris 1 980 NOK

211220
WAIS-IV NI Protokoll, 25 stk.*

Pris 1 090 NOK

211221
WAIS-IV NI Svarhefte, 25 stk.*
Regning Trinnvis, Symbolleting Trinnvis, Koding Trinnvis

Pris 825 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell