Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

NEPSY-II

Marit Korkman, Ursula Kirk & Sally Kemp

Type test: Test for nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom
Språkversjon: Norsk versjon
Aldersintervall: 3–16 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: Fleksibel; avhengig av antallet administrerte deltester
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

NEPSY-II er en omfattende nevropsykologisk undersøkelsesmetode som gir et bilde av et barns kognitive fungering innen de seks domenene Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, Språklige funksjoner, Hukommelses- og innlæringsfunksjoner, Sensomotoriske funksjoner, Sosial persepsjon og Visuospatiale funksjoner.

Last ned en pdf som beskriver deltestene innen hvert domene ››

NEPSY-II er en revidert utgave av NEPSY, som har vært tilgjengelig i norsk versjon siden begynnelsen av 2000-tallet. Den norske versjonen av NEPSY-II er en oversettelse og tilpasning av den svenske versjonen, som ble utgitt i 2011. NEPSY-II er oppdatert på bakgrunn av aktuell forskning og de kliniske erfaringene som er gjort etter lanseringen av den forrige versjonen. Hensikten med revideringen har i korthet gått ut på å:

• Utvide aldersintervallet oppover. NEPSY-II kan administreres fra 3 års alder og opp til 16 år.

• Utvide undersøkelsen av noen av de områdene domenene i NEPSY-II dekker, ved at man har konstruert nye deltester som måler eksekutive funksjoner, visuell hukommelse og visuospatial prosessering.

• Utvide testen med ytterligere ett domene, Sosial persepsjon, som består av de to nykonstruerte deltestene Affektgjenkjenning og Mentalisering.

• Forbedre den kliniske sensitiviteten ved å utvikle forskjellige typer mål, både primære og prosessorienterte mål samt kontrastmål.

• Forbedre de psykometriske egenskapene, deriblant deltestenes gulv- og tak.

• Forbedre brukervennligheten ved å øke fleksibiliteten når det gjelder valg av deltester.

I tillegg til generelle retningslinjer for administrering, inneholder manualen forslag til hvilke deltester som kan administreres ut fra ulike problemstillinger. Videre finnes det informasjon om hvilke tilpasninger som kan være aktuelle ved testing av barn med funksjonsnedsettelser. Den teoretiske bakgrunnen for utviklingen av NEPSY og NEPSY-II presenteres, i tillegg til et kapittel som beskriver hvordan testresultatene kan tolkes ut fra et prosessorientert perspektiv. Det redegjøres også for det svenske utviklingsarbeidet og resultatene fra de psykometriske analysene.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av NEPSY-II er en oversettelse og tilpasning av den svenske versjonen. I manualen beskrives det svenske utviklingsarbeidet. Amerikanske normer. 

Kliniske eksperter i forbindelse med oversettelsen og tilpasningen av den norske versjonen var Kirsten Møller-Pedersen, nevropsykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi samt Anne-Siri Øyen, Phd, psykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi.

Appendiks B og C ble ikke oversatt under arbeidet med manualen, men en norsk versjon kan lastes ned her og her.

Profilark til protokollene kan også lastes ned nedenfor under Nedlastninger.

Nedlastninger

Resultat fra NEPSY-II kan kun utregnes med hjelp av et skåringsprogram, håndskåring er ikke mulig.  Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for NEPSY-II ››

Tilgjengelighet: På lager

Bestill NEPSY-II

224610
NEPSY-II Komplett
Manual, Clinical and Interpretive Manual, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Stimulusbok 3, Protokoll Alder 3–4 år, 25 stk*, Protokoll Alder 5–16 år, 25 stk*, Svarhefte Alder 3–4 år, 25 stk*, Svarhefte Alder 5–16 år, 25 stk*, Eske med kort til deltestene Dyresortering, Hukommelse for figurer og Hukommelse for navn (Card Sets), brett til deltesten Hukommelse for figurer, to like esker med bilde av klosser på (én med klosser i og én med blyanter i), skåringsnøkkel til deltestene Bildeflyt, Figurkopiering og Klokker (Scoring Template), Skåringsprogram, Veske

Pris 17 655 NOK

224650
NEPSY-II Skåringsprogram
OBS: Inngår i komplett kit

Pris 5 930 NOK

224630
NEPSY-II Manual

Pris 1 845 NOK

224620
NEPSY-II Protokoll 3-4 år, 25 stk.*

Pris 990 NOK

224621
NEPSY-II Protokoll 5–16 år, 25 stk.*

Pris 1 135 NOK

224622
NEPSY-II Svarhefte 3-4 år, 25 stk.*

Pris 900 NOK

224623
NEPSY-II Svarhefte 5–16 år, 25 stk.*

Pris 1 060 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell