Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

CVLT-II

California Verbal Learning Test - Second edition

Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan & Beth A. Ober, 2000

Type test: Test for kartlegging av verbal læringsevne og verbal hukommelse hos voksne
Språkversjon: Norsk versjon, 2004
Aldersintervall: 16–89 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: Standardversjon 30 + 30 minutter, kortversjon 15 + 15 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

California Verbal Learning Test-II, (CVLT-II) brukes til å kartlegge strategier og prosesser ved læring av verbalt materiale og verbal hukommelse. CVLT-II gir ikke bare et bilde av hvor mye materiale pasienten husker, men måler også på hvilken måte læring, eller manglende læring, skjer. Ved hjelp av resultatet på CVLT-II belyses hvilke typer feil, innlæringsstrategier og mekanismer som ligger bak manglende hukommelse. Sammenlignet med forgjengeren CVLT, har CVLT-II et bedre normsett, forbedrede utregningsregler og en kortversjon til bruk i klientgrupper der den lange utgaven er for krevende (for eksempel ved demens). Dessuten finnes en parallellversjon til standardversjonen.

Ordlistene i den norske versjonen er tilpasset norske forhold. De ordene som er valgt til å inngå i testen, følger retningslinjene i den amerikanske manualen og består av ”nest mest” frekvente ord innenfor hver kategori slik at ordene ikke er tvetydige eller generiske. Det norske manualsupplementet inneholder retningslinjer for administrering og skåring. Teoretisk bakgrunnsmateriale og informasjon om den amerikanske utprøvingen er å finne i den amerikanske manualen.

CVLT-II har også et amerikansk skåringsprogram som forenkler beregningen av kvalitative aspekter av hukommelsesfunksjonene. Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av testledd. Amerikanske normdata.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill CVLT-II

221510
CVLT-II Komplett
Amerikansk Manual, Norsk Manualsupplement, Protokoll Standard format, 10 stk.*, Protokoll Alternativt format, 10 stk.*, Protokoll Kort format, 10 stk.*

Pris 2 985 NOK

821550-2
CVLT-II Skåringsprogram
Merk: Amerikansk versjon

Pris 10 600 NOK

221531
CVLT-II Norsk Manualsupplement

Pris 795 NOK

221520
CVLT-II Standard Format protokoll, 10 stk.*

Pris 355 NOK

221521
CVLT-II Alternativt Format protokoll, 10 stk.*

Pris 355 NOK

221522
CVLT-II Kort Format protokoll, 10 stk.*

Pris 340 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell