Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scalesfor Children and Adolescents

Thomas E. Brown, 2001

Type test: Screeninginstrument for bedømmelse av ADHD-problematikk hos barn
Språkversjon: Norsk versjon, 2005
Aldersintervall: 3–12 år
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 10–20 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforsker kognitivt funksjonsnivå hos barn og ungdom og gir et bilde av funksjonsnivået innen seks områder:

1 Organisere, prioritere og komme igang med arbeid
2 Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3 Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4 Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5 Arbeidsminne og gjengivelse
6 Kontroll og selvregulering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents er delt opp i to deler. Barn i alderen 3–7 år intervjues av foreldre/førskolepersonale ved hjelp av et standardisert intervjuskjema (44 ledd). For barn mellom 8–12 år foreligger en noe justert versjon av samme intervjuskjema (50 ledd). Dessuten vurderer også barna i denne aldersgruppen sitt eget funksjonsnivå innenfor de seks områdene på en firepunkts skala (50 ledd).

Instrumentet genererer to totalskårer: ADD Manglende oppmerksomhet (for områdene 1–5), og ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene.

I den amerikanske manualen beskrives den teoretiske modellen bak instrumentet, det amerikanske utprøvingsarbeidet og skalaens psykometriske egenskaper. Det norske manualsupplementet inneholder (foruten en kort teoridel) administrerings- og tolkningsanvisninger samt retningslinjer for tilbakemelding av testresultater.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av leddene. Amerikanske normdata.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill Brown ADD Scales for Children and Adolescents

221010
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Komplett
Amerikansk Manual, Norsk Manualsupplement, Intervju 3–7 år, 10 stk.*, Intervju 8–12 år, 10 stk.*, Selvvurdering 8–12 år, 10 stk.*

Pris 2 685 NOK

821030-2
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Amerikansk Manual

Pris 1 875 NOK

221030
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Norsk Manualsupplement

Pris 660 NOK

221020
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 3–7 år, 10 stk.*

Pris 345 NOK

221021
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 8–12 år, 10 stk.*

Pris 345 NOK

221022
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Selvvurdering 8–12 år, 10 stk.*

Pris 345 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell