Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

BADS

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome

Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

Type test: Nevropsykologisk test for bedømmelse av eksekutiv dysfunksjon hos voksne
Språkversjon: Svensk versjon, 1999
Aldersintervall: 16 år og oppover
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 40 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) brukes for å identifisere det såkalte ”dyseksekutive syndromet” som blant annet omfatter vanskeligheter med å planlegge, organisere og prioritere. Også vansker med problemløsning og oppmerksomhet antas være en følge av svekkede eksekutive funksjoner. Oppgavene i BADS er utformet for å i størst mulig grad etterligne hverdagslige situasjoner der man tvinges til å ta i bruk de eksekutive funksjonene. BADS omfatter seks deltester:

  • Regelendring – måler evnen til å endre svarmønster når reglene endres
  • Handlingsplan – måler evnen til å legge opp en handlingsplan for å løse et problem
  • Nøkkelleting – måler evnen til strategisk planlegging i forhold til et hverdagslig problem
  • Tidsvurdering – måler evnen til rimelig tidsmåling
  • Dyreparkkartet – måler evnen til å planlegge sitt arbeid for å oppnå et mål
  • Seks oppgaver – måler evnen til å planlegge, organisere og sammenligne prestasjoner med målsetningen

I BADS inngår også et spørrehefte om eksekutive vanskeligheter, DEX. Heftet inneholder 20 påstander relatert til problemer med eksekutiv fungering, som for eksempel impulsivitet, perseverasjon, konfabulering og distraherbarhet. DEX foreligger delvis som egenvurdering og delvis som uavhengig vurdering (av for eksempel nærstående person eller behandler).

Norsk tilpasning

Nei. Svensk oversettelse og bearbeiding av ledd. Britiske normdata.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill BADS

120120-2
BADS Testprotokoll, 10 stk.*

Pris 185 NOK

120121-2
BADS Deltest 3 Nøkkelleting Svarblankett, 10 stk.*

Pris 175 NOK

120122-2
BADS Deltest 5 Dyreparkkart Svarblankett Versjon 1, 10 stk.*

Pris 175 NOK

120123-2
BADS Deltest 5 Dyreparkkart Svarblankett Versjon 2, 10 stk.*

Pris 175 NOK

120124-2
BADS Spørsmålsark om eksekutive vanskeligheter DEX Egenvurdering, 10 stk.*

Pris 175 NOK

120125-2
BADS Spørsmålsark om eksekutive vanskeligheter DEX Uavhengig vurdering, 10 stk.*

Pris 175 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell