Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Nevropsykologi

I denne kategorien finnes tester som brukes ved utredninger av ulike typer nevropsykologiske problemstillinger, deriblant tester for vurdering av ADHD-problematikk hos barn og voksne. Her finnes også Wechsler Memory Scale-III.

WAIS-IV NI

WAIS-IV NI

Norske psykologer har nå fått et nytt verktøy – WAIS-IV som et nevropsykologisk instrument! Ved hjelp av modifiserte deltester som er tilpasset en prosessorientert fremgangsmåte, gjør WAIS-IV NI det mulig å gjennomføre en dypere analyse av kognitive vansker.

Les mer og bestill WAIS-IV NI online ››


 • NEPSY-II

  Marit Korkman, Ursula Kirk & Sally Kemp

  Test for nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom

  NEPSY-II
  Nyhet! Campaign
 • Brown ADD Scales

  Brown Attention-Deficit Disorder Scales Thomas E. Brown, 1996

  Screeninginstrument for vurdering av ADHD-problematikk

  Brown ADD Scales
  Nyhet! Campaign
 • D-REF

  Delis Rating of Executive Functions Dean C. Delis, 2012

  Test for vurdering av eksekutiv fungering hos barn

  D-REF
  Nyhet! Campaign
 • Sensory Profile 2

  Winnie Dunn (2014)

  Kartleggingsinstrument for vurdering av sensorisk bearbeiding

  Sensory Profile 2
  Nyhet! Campaign
 • RBANS

  Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status Christopher Randolph, 1998

  Screeninginstrument for vurdering av kognitive funksjoner

  RBANS
  Nyhet! Campaign
 • D-KEFS

  Delis–Kaplan Executive Function System Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

  Test for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og voksne

  D-KEFS
  Nyhet! Campaign
 • CVLT-II

  California Verbal Learning Test - Second edition Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan & Beth A. Ober, 2000

  Test for kartlegging av verbal læringsevne og verbal hukommelse hos voksne

  CVLT-II
  Nyhet! Campaign
 • WMS-III

  Wechsler Memory Scale – Third edition David Wechsler

  Test for vurdering av innlæring og hukommelse hos voksne

  WMS-III
  Nyhet! Campaign
 • BADS

  Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

  Nevropsykologisk test for bedømmelse av eksekutiv dysfunksjon hos voksne

  BADS
  Nyhet! Campaign
 • Beery VMI-6

  Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration - Sixth edition Keith E. Beery & Natasha A. Beery

  Test beregnet på screening av vansker med hensyn til integrering av visuell og motorisk evne hos barn og voksne

  Beery VMI-6
  Nyhet! Campaign