Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

EKT

Evaluering av kritisk tenkning

Goodwin Watson och Edwin M. Glaser, 2002

Type test: Evnetest for voksne med fokus på evne til kritisk tenkning og analytisk resonnering
Språkversjon: Norsk versjon, 2005
Aldersintervall: 18 år og oppover
Administrering: Individuell eller gruppe
Tidsforbruk: 40 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Sertifisert bruker av evnetester

EKT er en evnetest ment for utvelgelse til stillinger med mellomhøy til høy kompleksitet. Testen gir kunnskap om en persons evne til å objektivt og logisk analysere problemstillinger uten å la seg styre av subjektive oppfatninger og forutinntatte meninger. EKT er spesielt velegnet for vurdering av lederpotensial, ettersom evnen til å trekke objektivt korrekte slutninger ut fra gitte data er en viktig egenskap ved all beslutningstaking. EKT består av fem deltester:

• Utledning – vurdere utledninger på grunnlag av gitte fakta
• Å identifisere antakelser – identifisere mulige/ikke-mulige antakelser ut fra gitte påstander
• Å trekke slutninger – bedømme hvilke slutninger som følger/ikke følger av informasjonen i gitte påstander
• Tolkning – bedømme hvilke tolkninger som følger/ikke følger av informasjonen i gitte påstander
• Å vurdere argumenter – bedømme hvilke argumenter som er sterke og relevante/svake og ikke-relevante for gitte problemstillinger

En normering ble gjennomført parallelt i Norge og Sverige i 2005. Ettersom dataene viste svært små forskjeller, er normene slått sammen til en felles norsk-svensk normgruppe som presenteres i manualen. Manualen beskriver videre utviklingen av EKT samt gir retningslinjer for administrering og tolkning.

Norsk tilpasning

Norske normdata, norsk normalpopulasjon og svensk ledergruppe.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill EKT

290010
EKT Komplett
Manual, Spørrehefte, 1 stk., Svarark, 10 stk.*

Pris 1 400 NOK

290030
EKT Manual

Pris 925 NOK

290060
EKT Spørrehefte, 1 stk.

Pris 130 NOK

290020
EKT Svarblankett, 10 stk.*

Pris 740 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell