Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Trening

Cogmed Arbetsminnesträning

Kortere treningsøkter – 15 minutter/dag

Nå finnes det nye treningsplaner som gjør det mulig å trene kortere økter, men med samme gode treningseffekter. Dette gjør det mye lettere å kunne gjennomføre treningen, selv med tidsbrist eller begrenset kognitiv utholdenhet hos den som trener. Du kan velge å legge opp treningen etter eksemplene nedenfor:

Kort –  15 minutter/økt, 5 dager i uken, i 8 uker.
Medium – 25 minutter/økt, 3 dager i uken, i 10 uker.
Original – 40 minutter/økt, 5 dager i uken, i 5 uker.

* Legg merke til at treningsprogrammet JM for de yngste ikke inngår i de nye treningsplanene, da treningsøkten i JM allerede er begrenset til 15-20 minutter per økt. 

Tidligere har det hovedsaklig vært individer med vansker som har fått muligheten til å trene opp sitt arbeidsminne med Cogmed, men med de nye treningsplanene øker muligheten til å inkludere hele klasser i treningen. Den seneste skoleforskningen viser at det finnes mange fordeler med å trene hele klasser, ettersom alle elever, uansett utgangspunkt, kan forbedre sin innlæringskapasitet med hjelp av Cogmed. Vi kan også se at på skolene der man har inkludert hele klasser i treningen øker motivasjonen hos elevene og flere fullfører treningen. 

Trening av arbeidsminnet

Treningsprogrammene kan brukes i sammenhenger der arbeidsminnets kapasitet begrenser en persons mulighet til å fokusere, stå imot distraksjoner og påvirker problemløsningsevnen samt læringsevnen og utførelsesfunksjoner. De har dermed en rekke kliniske bruksområder, som for eksempel arbeidsminnetrening ved ADHD/ADD-problematikk og/eller lærevansker samt etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade. Treningsmetoden bygger spesifikt på at arbeidsminnet kan forbedres.

Cogmed Arbeidsminnetrening er et internettbasert treningsprogram og kan derfor brukes i det miljøet som passer best.

Treningen består av vitenskaplige testede øvelser som skal gjennomføres i en intensiv treningsperiode. Vanskelighetsnivået på øvelsene tilpasses kontinuerlig til hver enkelt, basert på hans eller hennes aktuelle prestasjonsnivå i hver øvelse, og utfordrer hele tiden den øvre grensen for arbeidsminnets kapasitet. Treningen kombineres med aktiv coachstøtte og oppfølging via et brukervennlig treningsnett, som øker motivasjonen og gir mulighet til å vurdere hvor effektiv treningen er.

Cogmed Arbeidsminnetrening finnes nå utviklet for iPad og Android nettbrett og dette gjør treningen lettere for små barn og personer med motoriske vansker, som ellers har problemer med å bruke en datamus.

Med hjelp av progresjonsindikatoren kan man tydelig følge personens fremskritt. Dette gjør også treningen mer effektiv og morsommere å bruke samt hjelper personen til å beholde motivasjonen gjennom hele treningsperioden.

Treningsnettet

Treningsnettet er systemet som gir tilgang til treningen og gir coachen muligheter til å følge og evaluere den enkelte under treningsperioden. På treningsnettet finnes material som treningsbok, coachhåndbok, kursbevis/ diplom i tillegg til den digitale coachopplæringen.

Tenk på at om treningen skjer på en Ipad eller Android må caochen fremdeles logge inn på treningswebben via en data for å kunne starte og administrere treningen.

Tre alderstilpassede treningsprogram

I dag finnes tre programmer som er beregnet på ulike aldersgrupper, og basert på samme grunnleggende teoretiske modell. Treningsprogrammene støttes av kontinuerlig forskning; Cogmed JM (for yngre barn), Cogmed RM (for barn og ungdommer) og Cogmed QM (for ungdommer og voksne).

Cogmed JM

Cogmed JM – For yngre barn


Hos barn i førskolealderen kan svekket arbeidsminne uttrykkes som grunleggende lærevansker, for eksempel vansker med å lære seg alfabetet eller tallene. Små barn med arbeidsminneproblemer kan ha vanskelig for å gjennomføre konsentrasjonskrevende aktiviteter som å legge puslespill eller høre på et langt eventyr. Svekket arbeidsminne kan også føre til problemer med å holde følge i klappe- og sangleker, å huske instruksjoner med flere komponenter, og en tendens til å hoppe fra den ene aktiviteten til den neste uten å stoppe opp. Cogmed JM inneholder totalt sju øvelser som trener arbeidsminnet hos barn som ennå ikke fullt behersker bokstaver og tall. Øvelsene skjer på et digitalt tivoli og gjennomføres i de ulike attraksjonene på tivoliet. Alle øvelsene trener det visuospatiale arbeidsminnet og øvelsene varier fra dag til dag for å øke variasjonen, og slik holde motivasjonen oppe.

Cogmed RM

Cogmed RM (en videreutvikling av RoboMemo) – For barn og ungdommer

Skolebarn med svekket arbeidsminnekapasitet kan lære sakte, slite med leseforståelsen og ha vansker med oppmerksomhet og planleggingsevnen. Ved for eksempel ADHD/ADD spiller et svekket arbeidsminne en fremtredende rolle. 


Cogmed RM (RoboMemo) inneholder totalt tolv øvelser som trener arbeidsminnet hos barn og ungdom i skolealder. Etter hver treningsøkt får den som trener mulighet til å spille et belønningsspill – RoboRacing. Spillet er helt frivillig, men brukes som belønning for å motivere barn som trener. Spillet tar cirka 2 minutter.

Cogmed QM

Cogmed QM – For ungdommer og voksne

En rekke ulike tilstander og sykdommer påvirker arbeidsminnet og den kognitive fungeringen. Etter for eksempel hjerneslag og traumatiske hjerneskader kan trening av arbeidsminnet forbedre funksjonsevnen i hverdagen. Cogmed QM brukes i dag i forbindelse med rehabilitering etter hjerneskade. Ungdommer og voksne med ADHD kan selvfølgelig også ha nytte av arbeidsminnetrening med Cogmed QM. 


Cogmed QM inneholder totalt tolv øvelser. Øvelsene er parallelle med dem som finnes i Cogmed RM, men grafikken og instruksjonene er tilpasset eldre ungdommer og voksne.