Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Om arbeidsminnet

Cogmed Arbetsminnesträning

Arbeidminnet

Hukommelsen består av ulike deler, og én av dem er arbeidsminnet. Arbeidsminnet kan beskrives som evnen til å holde på aktuell informasjon i hukommelsen under en kort tid og å kunne bearbeide denne informasjonen mens man utfører mentale oppgaver.

Arbeidsminnet er i stor grad synonymt med evnen til å kontrollere konsentrasjonen. I hverdagen bruker vi arbeidsminnet til å huske instruksjoner om hva som er det neste vi skal gjøre, og hva vi skal gjøre akkurat nå. Videre brukes det til å løse problemer og til å kontrollere oppmerksomheten – altså huske hva vi skal konsentrere oss om. Vi husker informasjon en kort stund ved å konsentrere oss om den, og hvis konsentrasjonen blir forstyrret, forsvinner informasjonen.

Av og til skiller vi mellom arbeidsminnet og korttidshukommelsen, der sistnevnte innebærer å holde på informasjon uten å bearbeide den. Ny forskning viser imidlertid at denne oppdelingen er mest relevant i forhold til verbalt arbeids- og korttidsminne. Når det gjelder visuell og spatial informasjon, er det ikke noe klart skille mellom arbeidsminnet og korttidshukommelsen.

Arbeidsminnet er en grunnleggende kognitiv funksjon som er nødvendig for mange mentale aktiviteter. Verbalt arbeidsminne er nødvendig for å forstå lange setninger, og den verbale arbeidsminnekapasiteten er avgjørende for leseforståelsen (Daneman & Carpenter, 1980).

Nedsatt arbeidsminne viser seg ofte som vanskeligheter med konsentrasjonen i fag som matematikk og naturfag samt lese- og skrivevansker. Arbeidsminnet er viktig for at vi skal kunne styre oppmerksomheten vår ved problemløsning og for å kunne holde den informasjonen som er relevant for oppgaven i hodet.

Noen eksempler på hva arbeidsminnet brukes til:

  • huske instruksjoner til man har fullført dem
  • holde relevant informasjon «i hodet» mens man løser et problem
  • huske hva som er det neste man skal gjøre
  • huske hva som er sagt, for eksempel i begynnelsen av en lang setning
  • planleggings- og organisasjonsevne, i alt fra å lage mat til å studere