Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Forskning

Forskningen som ligger bak Cogmed Arbeidsminnetrening, både når det gjelder utviklingen av programmene og vurderingen av effektene, er unik og har pågått ved Karolinska Institutet i Stockholm siden midten av 90-tallet. Professor Torkel Klingberg og Helena Westerberg, MD PhD, arbeider ved avdelingen for nevropediatri ved Astrid Lindgrens Barnesykehus. De har forsket på hvordan arbeidsminnet kan forbedres gjennom trening hos grupper med nedsatt arbeidsminne.
Deres forskning – i likhet med uavhengig forskning – viser at trening av arbeidsminnet med Cogmeds treningsmetoder, fører til signifikante forbedringer i arbeidsminnet, samt økt konsentrasjon og oppmerksomhet.

Vitenskapelige artikler
Cogmed Arbeidsminnetrening har fått mye oppmerksomhet internasjonalt, noe som har ført til publisering av et stort antall artikler i vitenskapelige tidsskrifter – artikler som har vurdert effektene av treningen både når det gjelder kognitiv og nevrologisk funksjon samt atferd. I dag har man publisert cirka 80 artikler ved universiteter i Europa og USA. Les mer om disse i menyen til høyre.

Finnes det langtidseffekter?
Ja, de positive effektene som vedvarer etter at treningen med Cogmed er fullført, er blitt vist i mer enn 20 forskjellige forskning studier. Oppfølgingstiden har variert fra 2 opp til 24 måneder, og har tatt med b.la. mål på konsentrasjonsevne og arbeidsminne. Mer informasjon om dette finner du her.
I løpet av de siste årene har det også vært flere studier som viser langsiktige effekter på skoleprestasjoner etter trening med Cogmed. Den lengste studien undersøkte akademiske prestasjoner i løpet av 2 år hos elever i en Svensk skole (Söderqvist & Bergman Nutley, 2015). En hel fjerde klasse trente med Cogmed under hele året, mens en parallellklasse fikk undervisning som vanlig i samme tidsperiode. To år senere ble det vist at klassen som trente med Cogmed presterte bedre på en skoletest som inkluderte både matematikk og svensk, med en effektstørrelse i svensk på 0,66 og matematikk på 0,58. Dette kan settes i perspektiv med at den verdenskjente pedagogforskeren John Hattie har foreslått at en intervensjon skal ha en effektstørrelse på 0,4 for å bli vurdert som verdifull. For mer informasjon om studien, finner du et sammendrag på svensk her, eller den opprinnelige artikkelen her. Resultatet av denne studien viser tydelig at effekten av Cogmed påvirker læring og skoleprestasjoner for elever i flere år etter treningen, og viser at til og med normal- til høypresterende elever kan ha stor nytte av å trene med Cogmed.
I en annen studie fra Linnéuniversitetet trente ett årskull førsteklassinger med Cogmed og to måneder senere sammenlignet elevenes evne til ordavkodning med elevene i en klasse som hadde fått vanlig undervisning i samme periode. Resultatene viste at elever som hadde trent med Cogmed hadde en betydelig forbedring sammenlignet med kontroll klassen, med en effektstørrelse på 1,24 (Fälth et al. 2015). Forskning ved Stockholms Universitet har også vist at Cogmed kan være et verdifullt supplement ved spesialundervisning, da elevene som fikk spesialundervisning og trente med Cogmed, forbedret leseferdighet og matematikk mer enn hva elever som fikk spesialundervisning og en lav-intensitet versjon av Cogmed (Dahlin 2011; 2013). Disse effektene vedvarte i 7 måneder etter at treningen ble avsluttet (med en effektstørrelse på 0,91 for lesing og 0,65 for matematikk).