Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Alle produkter A-Å

 • BADS

  Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

  Nevropsykologisk test for bedømmelse av eksekutiv dysfunksjon hos voksne

  BADS
  Nyhet! Campaign
 • BAI

  Beck Anxiety Inventory Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990

  Selvrapporteringsskala for vurdering av grad av angst hos voksne

  BAI
  Nyhet! Campaign
 • Bayley-III

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development - Third Edition Nancy Bayley

  Test for alsidig utviklingsvurdering av sped- og småbarn

  Bayley-III
  Nyhet! Campaign
 • Bayley-III Screening Test

  Nancy Bayley, 2005

  Test for screening av kognitivt, språklig og motorisk utviklingsnivå hos sped- og småbarn.

  Bayley-III Screening Test
  Nyhet! Campaign
 • BDI-2

  Beck Depression Inventory - Second edition Aaron T. Beck, Robert A. Steer & Gregory K. Brown, 1996

  Selvrapporteringsskala for vurdering av grad av depresjon hos voksne

  BDI-2
  Nyhet! Campaign
 • Beery VMI-6

  Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration - Sixth edition Keith E. Beery & Natasha A. Beery

  Test beregnet på screening av vansker med hensyn til integrering av visuell og motorisk evne hos barn og voksne

  Beery VMI-6
  Nyhet! Campaign
 • BOT 2

  Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second edition Robert H. Bruininks & Brett D. Bruininks

  Test for vurdering av fin- og grovmotorikk hos barn og unge voksne

  BOT 2
  Nyhet! Campaign
 • Brown ADD Scales

  Brown Attention-Deficit Disorder Scales Thomas E. Brown, 1996

  Screeninginstrument for vurdering av ADHD-problematikk

  Brown ADD Scales
  Nyhet! Campaign
 • BYI-II

  Beck Youth Inventories - Second edition Judith S. Beck, Aron T. Beck, John B. Jolly & Robert A. Steer, 2005

  Selvrapporteringsskala for vurdering av selvbilde samt psykisk og sosial problematikk hos barn og ungdom

  BYI-II
  Nyhet! Campaign
 • CCC-2

  Children's Communication Checklist - Second edition Dorothy Bishop

  Instrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn

  CCC-2
  Nyhet! Campaign
 • CELF-4

  Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth edition E. Semel, E. H. Wiig, & W. A. Secord, 2003

  Test for vurdering av språkvansker

  CELF-4
  Nyhet! Campaign
 • CVLT-II

  California Verbal Learning Test - Second edition Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan & Beth A. Ober, 2000

  Test for kartlegging av verbal læringsevne og verbal hukommelse hos voksne

  CVLT-II
  Nyhet! Campaign
 • D-KEFS

  Delis–Kaplan Executive Function System Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

  Test for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og voksne

  D-KEFS
  Nyhet! Campaign
 • D-REF

  Delis Rating of Executive Functions Dean C. Delis, 2012

  Test for vurdering av eksekutiv fungering hos barn

  D-REF
  Nyhet! Campaign
 • Movement ABC-2

  Movement Assessment Battery for Children - Second edition Sheila E. Henderson, David A. Sugden og Anna L. Barnett, 2007

  Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå

  Movement ABC-2
  Nyhet! Campaign
 • NEPSY-II

  Marit Korkman, Ursula Kirk & Sally Kemp

  Test for nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom

  NEPSY-II
  Nyhet! Campaign
 • PPVT-4

  Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth edition Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007

  Test for vurdering av reseptivt ordforråd hos barn og voksne

  PPVT-4
  Nyhet! Campaign
 • Ravens matriser

  John Raven, 1998

  Ikke-verbal evnestest for barn og voksne

  Ravens matriser
  Nyhet! Campaign
 • RBANS

  Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status Christopher Randolph, 1998

  Screeninginstrument for vurdering av kognitive funksjoner

  RBANS
  Nyhet! Campaign
 • SCL-90-R

  Symptom Checklist-90-R Leonard R. Derogatis

  Selvrapporteringsskala for vurdering av psykiske plager hos voksne

  SCL-90-R
  Nyhet! Campaign
 • Sensory Profile 2

  Winnie Dunn (2014)

  Kartleggingsinstrument for vurdering av sensorisk bearbeiding

  Sensory Profile 2
  Nyhet! Campaign
 • TROG-2

  Test for Reception of Grammar - Second edition Dorothy Bishop

  Reseptiv test for kartlegging av grammatisk forståelse hos barn og ungdom

  TROG-2
  Nyhet! Campaign
 • Vineland-II

  Vineland Adaptive Behavior Scales - Second edition Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. Balla

  Kartleggingsinstrument for vurdering av adaptiv atferd hos barn og ungdom

  Vineland-II
  Nyhet! Campaign
 • WAIS-IV

  Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth edition David Wechsler

  Test for vurdering av kognitive evner hos ungdom og voksne

  WAIS-IV
  Nyhet! Campaign
 • WASI

  Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence David Wechsler, 1999

  Test for vurdering av generelle kognitive evner

  WASI
  Nyhet! Campaign
 • WISC-IV

  Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth edition David Wechsler, 2003

  Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

  WISC-IV
  Nyhet! Campaign
 • WISC-V

  Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition David Wechsler, 2014

  Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

  WISC-V
  Nyhet! Campaign
 • WMS-III

  Wechsler Memory Scale – Third edition David Wechsler

  Test for vurdering av innlæring og hukommelse hos voksne

  WMS-III
  Nyhet! Campaign
 • WNV

  Wechsler Nonverbal Scale of Ability David Wechsler & Jack A. Naglieri

  Ikke-verbal test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

  WNV
  Nyhet! Campaign
 • WPPSI-IV

  Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition David Wechsler, 2012

  Test for vurdering av kognitive evner hos små barn

  WPPSI-IV
  Nyhet! Campaign