Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

BYI-II

Beck Youth Inventories - Second edition

Judith S. Beck, Aron T. Beck, John B. Jolly & Robert A. Steer, 2005

Type test: Selvrapporteringsskala for vurdering av selvbilde samt psykisk og sosial problematikk hos barn og ungdom
Språkversjon: Norsk versjon, 2012
Aldersintervall: 7–18 år
Administrering: Individuell eller gruppe (selvrapportering)
Tidsforbruk: 5–10 minutter per delskala, ca. 50 minutter totalt
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Lege

BYI-II er en skala for avdekking og vurdering av selvbilde samt psykiske vansker hos barn og ungdom. Skalaen administreres som et spørreskjema og består av fem delskalaer som dekker fem ulike områder eller psykologiske konstrukter:

Selvbilde:
Delskalaen for vurdering av selvbilde inneholder testledd som omhandler blant annet barnets/ungdommens syn på egne evner, ferdigheter og handlekraft.

Angst:
Delskalaen for avdekking av angst og uro inneholder testledd som omhandler blant annet barnets/ungdommens skolesituasjon, egen helse og uro for fremtiden.

Depresjon:
Delskalaen for avdekking av depresjon inneholder testledd som omhandler blant annet barns og ungdoms negative tanker om seg selv og eget liv, følelser av nedstemthet og håpløshet samt somatiske reaksjoner.

Sinne:
Delskalaen for avdekking av sinne inneholder testledd som omhandler blant annet følelser av å bli urettferdig behandlet, negative tanker om andre samt fysiske reaksjoner tilknyttet sinne.

Normbrytende atferd:
Delskalaen for avdekking av normbrytende atferd og atferdsvansker inneholder testledd som omhandler blant annet mobbing, alvorlige regelbrudd og barnets/ungdommens tendens til å bebreide andre for sine problemer.

Norsk tilpasning

Norsk manual og norske normer (7–18 år, n = 600).

Tilgjengelighet: På lager

Bestill BYI-II

221110
BYI-II Komplett
BYI-II Manual, BYI-II Spørreskjema, 10 stk.*

Pris 1 205 NOK

221130
BYI-II Manual

Pris 1 120 NOK

221120
BYI-II Spørreskjema, 10 stk.*

Pris 355 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell