Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

BDI-2

Beck Depression Inventory - Second edition

Aaron T. Beck, Robert A. Steer & Gregory K. Brown, 1996

Type test: Selvrapporteringsskala for vurdering av grad av depresjon hos voksne
Språkversjon: Norsk versjon, 2005
Aldersintervall: 13–80 år
Administrering: Individuell eller gruppe
Tidsforbruk: 5–10 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Lege

Beck Depression Inventory-2 brukes for å bedømme grad av depresjon samt endringer i depresjonstilstand. Inventoriet inneholder 21 grupper av symptomer og holdninger som vurderes av testpersonen på en firepunkts skala, avhengig av alvorlighetsgrad. BDI-2 vurderer både fysiologiske og kognitive symptomer på depresjon. Resultatet tolkes i forhold til fastsatte grenseverdier.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av ledd. Norske normalpopulasjonsdata presenteres. Amerikanske data legges til grunn for tolkning.

Nedlastninger

Nettbasert administrering, scoring og resultatsammenstilling på Q-global

Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan administrere og skåre tester samt generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

All data overføres i kryptert form til en dedikert serverpark i Canada.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

Informasjon om datalagring og sikkerhet ››

BAI / BDI-2 på Q-global

I tillegg til å skåre BAI / BDI-2 (Det vil si registrere råskårer fra spørreskjermer som er administrert som blyant og papirversjon) finnes det ytterligere tre måter å administrere spørreskjemaet digitalt i Q-global:

  • Skjermadministrering: Be respondenten (forelder eller lærer) å besvare skjemaet via en datamaskin med Internett, mens du gjennomfører annet som inngår i utredningen.
  • Skjermadministrering med støtte: Hjelp respondenten med å besvare skjemaet dersom han eller hun har manglende språkforståelse eller problemer med å forstå betydningen av utsagnene.
  • Fjernadministrering: Send en e-postinvitasjon med en lenke til respondenten via Q-global. E-posten kan redigeres slik at du kan forklare formålet med spørreskjemaet. Inkluder også kontaktinformasjonen din dersom respondenten trenger å ta kontakt med eventuelle spørsmål.

Etter administreringen genereres en Resultatsammenstilling, se en mer detaljert beskrivelse av hva som inngår i denne under fliken Beskrivelse.

Systemkrav for administrering og skåring på Q-global ››

Bestille BAI / BDI-2

For å få tilgang til BAI / BDI-2 på plattformen Q-global, bestiller produktet som vanlig på nettbutikken. Personen som oppfyller kompetansekravet i nettbutikken, mottar en e-post hvor han eller hun kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for Q-global som for BAI / BDI-2. Systemet krever - som en sikkerhetsfunksjon - at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at dersom brukeren allerede har tilgang til Q-global, knyttes BAI / BDI-2-lisensen til eksisterende konto.

Guide - Komme i gang med BDI-2 og BAI på Q-global ››

Generell guide - Q-global

Tilgjengelighet: På lager

Bestill BDI-2

220650
BDI-2 – Digital - Q-global
10 digitale administrasjoner og skåringer med tilhørende resultatsammenstillinger på Q-global.

Pris 250 NOK

220610
BDI 2 Komplet
Manual, Svarark, 10 stk.*

Pris 695 NOK

220630
BDI-2 Manual

Pris 460 NOK

220620
BDI-2 Svarark, 10 stk.*

Pris 280 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell