Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Bayley-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development - Third Edition

Nancy Bayley

Type test: Test for alsidig utviklingsvurdering av sped- og småbarn
Språkversjon: Norsk versjon, 2009
Aldersintervall: 1 måned–42 måneder (3 år og 6 måneder)
Administrering: Individuell
Tidsforbruk: 30–90 minutter
Kompetansekrav: Autorisert Psykolog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Lege, Logoped

Denne norske versjonen av Bayley-III består av oversatte og språklig tilpassede deler av den amerikanske orginalversjonen. De skalaene som finnes på norsk er den kognitive skalaen, språkskalaen og den motoriske skalaen – skalaer som utgjør kjernen i Bayely-III. En vurdering med dette testinstrumentet bidrar til en nyansert forståelse av et barns utvikling innen en rekke områder; hvilke ferdigheter han eller hun har utviklet, og hans eller hennes styrker og eventuelle svakheter.

Den kognitive skalaen skal måle ferdigheter som minimerer behovet for både språkferdigheter og motoriske ferdigheter, og et relativt ”rent” mål på basale kognitive ferdigheter. Språkskalaen omfatter to deler; reseptiv og ekspressiv kommunikasjon. Også den motoriske skalaen er oppdelt i to deler og muliggjør vurdering av både fin- og grovmotorikk. Resultatet på språkskalaen og den motoriske skalaen kan gjengis og tolkes på deltestnivå, eller basert på hele skalaene. Samtlige skalaer har et spesifikt startpunktet for ulike aldrer samt kriterier for å avbryte testen, noe som effektiviserer testtiden. For de fleste oppgavene benyttes ulike leker eller bildemateriell. Alt materiell inngår i det komplette testsettet og finnes tydelig beskrevet i administreringsanvisningene. De to tilleggsskalaene for vurdering av sosioemosjonell og adaptiv atferd inngår ikke i den norske versjonen.

Norsk tilpassning

Den norske versjonen utgjøres av et manualsupplement med samtlige oppgaver i de nevnte skalaene, samt retningslinjer for administrering og skåring. I tillegg finnes det en protokoll på norsk. Normene er amerikanske. Professor og seniorforsker Lars Smith (Universitetet i Oslo og RBUP, Oslo) har bidratt med faglig granskning og skrevet et eget kapittel i manualsupplementet.

Tilgjengelighet: På lager

Bestill Bayley-III

221210
Bayley-III Komplett
Administration Manual (am.), Technical Manual (am.), Manualsupplement (norsk), Protokoll (norsk), 25 stk.*, Testmateriell, Trillekoffert

Pris 18 550 NOK

221230
Bayley-III Manualsupplement

Pris 1 995 NOK

221220
Bayley-III Protokoll, 25 stk.*

Pris 2 165 NOK

Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell