Handlekurv

Handlekurven er tom.

×

Default welcome msg!

Aktuelt

Nå kan vi tilby våre kunder et manualsupplement til CCC-2 som gir ytterligere hjelp ved tolkningen av testresultatene på testen. Klikk på linken nedenfor for å laste ned manualsupplementet uten kostnad.

CCC-2 Manualsupplement ››

Publisert i Aktuelt


Bruk av uautoriserte tester og kartleggingsverktøy er et problem i norsk helsevesen. − I verste fall kan det føre til at testresultater feiltolkes. Det sier fagsjef i Norsk psykologforening, Andreas Høstmælingen. Han oppfordrer helsemyndighetene til større innsats i arbeidet for å kvalitetssikre tes...

Les mer

Publisert i Aktuelt


Vi lanserer nå to nye spørreskjemaer til Brown ADD Scales. Ett for aldersintervaller 12–18 år og ett for aldersgruppen 18 år og oppover. Brown ADD Scales er en brukervennlig og effektiv test, som kan administreres i løpet av 10–20 minutter. Skalaen kan brukes som et screeninginstrument, som del av e...

Les mer

Publisert i Aktuelt


Nå finnes det nye normer til RBANS på deltestnivå. Selv om tolkningen av testresultatet primært utføres på indeksnivå i RBANS, kan det noen ganger være relevant å undersøke hvordan personen har prestert på enkelte deltester. For eksempel når det er en stor variasjon mellom resultatene på de ulike de...

Les mer

Publisert i Aktuelt


NEPSY-II er en omfattende nevropsykologisk undersøkelsesmetode som gir et bilde av et barns kognitive fungering innen de seks domenene Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, Språklige funksjoner, Hukommelses- og innlæringsfunksjoner, Sensomotoriske funksjoner, Sosial persepsjon og Visuospatiale fun...

Les mer

Publisert i Aktuelt


Nå kan man laste ned et gratis skåringsprogram til CELF-4. Slik kan man enkelt skåre og sammenstille testresultatene. Råskårene for hver enkelt deltest registreres i en Excel-fil og programmet genererer automatisk en resultatsammenstilling.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows og ...

Les mer

Publisert i Aktuelt


Norske psykologer har nå fått et nytt verktøy – WAIS-IV som et nevropsykologisk instrument! Ved hjelp av modifiserte deltester som er tilpasset en prosessorientert fremgangsmåte, gjør WAIS-IV NI det mulig å gjennomføre en dypere analyse av kognitive vansker. Testen kan derfor brukes ved undersøkelse...

Les mer

Publisert i Aktuelt


Nå er Cogmed Arbeidsminnetrening mer tilgjengelig! Treningsprogrammene Cogmed JM, Cogmed RM og Cogmed QM er nå utviklet for å kunne brukes på iPad og Android-nettbrett. Dette gjør treningen lettere for små barn og personer med motoriske vansker, som ellers har problemer med å bruke en datamus. Last ...

Les mer

Publisert i Aktuelt


Nå kan man laste ned et gratis skåringsprogram til Vineland-II i Excel-format, noe som gjør det enkelt å skåre og sammenstille resultatet. Man kan velge å enten registrere råskåre totalt per delskala eller råskårene for hvert enkelt testledd. Programmet genererer deretter en resultatsammenstilling.

S...

Les mer

Publisert i Aktuelt


Som psykolog i psykosomatikken/psykiatrien har jeg stor nytte av Vineland-II i møte med våre klienter. Fra Vineland-II får jeg informasjon om hvordan klienten/pasienten fungerer sosialt, kommunikativt, hans/hennes dagligdagse ferdigheter og motoriske funksjon; altså hvordan individet fungerer på sen...

Les mer

Publisert i Aktuelt